המו"ל יהודה מלצר: כולנו מחכים שסטימצקי תיפול כבר - גלובס

המו ל יהודה מלצר: כולנו מחכים שסטימצקי תיפול כבר - גלובס
גלובס
המו"ל יהודה מלצר: "כולנו מחכים שסטימצקי תיפול כבר"
גלובס
על רקע מצבו של ענף המו"לות עולות שוב השאלות מה מצב שוק הספרים הדיגיטליים בישראל ואם חדירה נרחבת של התופעה, שבחו"ל כבר מגלגלת מיליארדים, יכולה להציל את הענף. לכאורה, שימוש נרחב יותר בספרים דיגיטליים שירוצו על מכשירים ייעודיים או באמצעות אפליקציות שיותקנו על-גבי מחשבי טאבלט, עשוי להציל את התעשייה. הם יפטרו את המו"לים מהוצאות ההדפסה וההפצה, וישאירו להם ולסופרים נתחים גדולים יותר מן העוגה.
המו ל יהודה מלצר: כולנו מחכים שסטימצקי תיפול כבר - גלובס
גלובס
המו"ל יהודה מלצר: "כולנו מחכים שסטימצקי תיפול כבר"
גלובס
על רקע מצבו של ענף המו"לות עולות שוב השאלות מה מצב שוק הספרים הדיגיטליים בישראל ואם חדירה נרחבת של התופעה, שבחו"ל כבר מגלגלת מיליארדים, יכולה להציל את הענף. לכאורה, שימוש נרחב יותר בספרים דיגיטליים שירוצו על מכשירים ייעודיים או באמצעות אפליקציות שיותקנו על-גבי מחשבי טאבלט, עשוי להציל את התעשייה. הם יפטרו את המו"לים מהוצאות ההדפסה וההפצה, וישאירו להם ולסופרים נתחים גדולים יותר מן העוגה.
 
 

קראו עוד ...